دفتر مرکزی

  • آدرس نمایشگاه یافت آباد شرقی ، کوچه شهید مختاری ، پلاک 102

  • تلفن نمایشگاه 02166234712

  • فکس 02166125660

  • info@behsachoob.ir

  • تلفن کارگاه 02155271577 02155242722

فرم تماس با ما

  • 9 + 55 =

Copyright © 2017 Company tma inc